PEDERSOLI 100 ROUND LEAD BALLS

PEDERSOLI 100 ROUND LEAD BALLS

.575 (14,60) .495 (12,57mm) .490 (12,45mm) .445 (11,30mm) .454 (11,53mm)

boks a 100 stk.

  • Ved bestilling: Kopi av legitimasjon